Het uitbesteden van schoonmaak, catering, beveiliging en andere facilitaire diensten heeft nadelen en voordelen. Zo heb je als bedrijf een grotere afhankelijkheid van leveranciers, maar maak je ook optimaal gebruik van kennis, uitrusting en ervaring van derden. Daarnaast is je organisatie flexibeler en leidt uitbesteden tot een overzichtelijker primair proces in de onderneming.


Uitbesteding betekent echter niet dat de uitbestedende organisatie geen werk meer heeft: denk bijvoorbeeld aan het uitbestedingsproces zelf, kostenbewaking, kwaliteitsbewaking, leveranciersmanagement.

Precies op dat punt ligt de kracht van Facility Fix!
Wíj ontzorgen in het gehele secundaire proces zodat de corebusiness van uw organisatie bij ú in goede handen is.